CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HẠT GIỐNG - BẠN NHÀ NÔNG
CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG - BẠN NHÀ NÔNG

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HẠT GIỐNG - BẠN NHÀ NÔNG

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG - BẠN NHÀ NÔNG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 2426, ấp Bình Hòa, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : 0948264677
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trương Thị Vũ Vi