CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ AN TOÀN PT - TÂY NINH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 58 Phạm Tung, khu phố 1, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : 012477955555
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Phan Thị Phương Tuyền