CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC MINH MINH TÂM

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 26, đường 3/2, khu phố 2, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : 0918433566
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Trung Việt